supino0017

supino0017

Web Developer C#/ .NET/ Azure/ SQLServer/ PostgreSQL..