Tetsuya Shibao

Tetsuya Shibao

Oita(1988.03)→Tokyo(2010.4)→Fukuoka(2021.11)