yururitto_alto

yururitto_alto

Freelance :PM / Infra (AWS Certified Solutions Architect – Associate) Keyword:PivotalTracker/Ansible/python/Terraform