yukyu

yukyu

yukyu(悠久)と言います. Dart(Flutter),php,Ruby on Rails