Yoshiyuki Kato

Yoshiyuki Kato

スタートアップでコーヒーを淹れたり、寿司を握ったりしています☕🍣