TsubasaRyuto

TsubasaRyuto

渋谷で働くソフトウェアエンジニア。 学習したことのアウトプットとメモを公開しています。 帝京大学 理工学部 情報科学科 通信教育課程で社会人学生やってます。