KAKU Shintaro

KAKU Shintaro

Corporate engineer at STORES, Inc.