Takehito Koshimizu

Takehito Koshimizu

Lives in Tokyo🗼/ Software engineer🧑🏻‍💻/ iOS app developer