Sho Shimauchi

Sho Shimauchi

System Architect @Open Collector, Inc.