npk

npk

Web系エンジニアを目指して学習中🏃 前職はVB、C#メインの業務系エンジニア Neovim使ってます𝐍