Na0k1

Na0k1

クラウド大好きデータエンジニアです。 Google Cloud(GCP)/AWS/BigQuery/Python/Go/Apache Beam/Airflow/MLOps/DevOps/BI