Yutaka Kono

Yutaka Kono

iOS Developer (2019/10〜)