Kaiba

Kaiba

都内某大学3年生。xR系で色々とやってます。UT-virtual 4期生