Hiroki Tanaka

Hiroki Tanaka

Developer Realtions at #Salesforce Japan // Compiler Construction at #UWaterloo // Salesforce 開発者としての哲学を探求しています。発言・投稿はすべて個人的なものです。