Open2

v4l2rtspserver v0.2.4 のビルド

$ git clone -b v0.2.4 https://github.com/mpromonet/v4l2rtspserver.git
$ cd v4l2_rtspserver && mkdir build && cd build
$ sudo cmake -D LIVE555URL=https://download.videolan.org/pub/contrib/live555/live.2021.11.10.tar.gz ..
$ sudo make -j$(nproc)
$ sudo make install
ログインするとコメントできます