🎶

foobar2000 Display Script集

2021/10/28に公開

更新日:2021/10/28

INITIAL KEYをBeatport形式に正規化する

Ebみたいなのを5dに正規化する。

$replace($replace($replace($replace($if(%INITIAL KEY%,%INITIAL KEY%,%INITIALKEY%),maj,M,min,m),1A,1d,1B,1m,2A,2d,2B,2m,3A,3d,3B,3m,4A,4d,4B,4m,5A,5d,5B,5m,6A,6d,6B,6m,7A,7d,7B,7m,8A,8d,8B,8m,9A,9d,9B,9m,10A,10d,10B,10m,11A,11d,11B,11m,12A,12d,12B,12m),BM,1d,Abm,1m,G#m,1m,F#M,2d,GbM,2d,Ebm,2m,D#m,2m,DbM,3d,C#M,3d,Bbm,3m,A#m,3m,AbM,4d,G#M,4d,Fm,4m,EbM,5d,D#M,5d,Cm,5m,BbM,6d,A#M,6d,Gm,6m,FM,7d,Dm,7m,CM,8d,Am,8m,GM,9d,Em,9m,DM,10d,Bm,10m,AM,11d,F#m,11m,Gbm,11m,EM,12d,Dbm,12m,C#m,12m),F#,2d,Gb,2d,Db,3d,C#,3d,Ab,4d,G#,4d,Eb,5d,D#,5d,Bb,6d,A#,6d,D,10d,A,11d,E,12d,B,1d,F,7d,C,8d,G,9d)

生成スクリプトはこちら。

const keymap = [
 'B',
 'F#',
 'Db',
 'Ab',
 'Eb',
 'Bb',
 'F',
 'C',
 'G',
 'D',
 'A',
 'E',
];

const getNextChar = (character, index = 1) => {
 if (character === 'A' && index === -1) {
  return 'G';
 }
 if (character === 'G' && index === 1) {
  return 'A';
 }
 return String.fromCharCode(character.charCodeAt(0) + index);
};

const keys = keymap.map((v) => {
 const keylist = [v];
 if (v.length !== 1) {
  if (v[1] === '#') {
   keylist.push(`${getNextChar(v[0])}b`);
  } else {
   keylist.push(`${getNextChar(v[0], -1)}#`);
  }
 }
 return keylist;
});

const majminKeys = keys.map((v, i, l) => [v, l[(i + 3) % l.length]]);

const replacelist = majminKeys
 .map((v, i) => {
  const [key, minor] = v;
  const a = [
   ...key.map((v) => {
    return `${v}M,${i + 1}d`;
   }),
   ...minor.map((v) => {
    return `${v}m,${i + 1}m`;
   }),
  ];
  return a.join(',');
 })
 .join(',');

const replacelist2 = majminKeys
 .flatMap((v, i) => {
  const [key] = v;
  return key.map((v) => {
   return `${v},${i + 1}d`;
  });
 })
 .sort((a, b) => b.length - a.length)
 .join(',');

const numtodm = majminKeys
 .map((_, i) => {
  return `${i + 1}A,${i + 1}d,${i + 1}B,${i + 1}m`;
 })
 .join(',');

console.log(
 `$replace($replace($replace($replace($if(%INITIAL KEY%,%INITIAL KEY%,%INITIALKEY%),maj,M,min,m),${numtodm}),${replacelist}),${replacelist2})`
);

Ratingを星で表示する

$repeat(★,$meta(rating))$repeat(☆,$sub(5,$meta(rating)))

Discussion

ログインするとコメントできます